fbpx

Hoe kom je door de donkere nacht van de ziel?

Blog van Karen Foré, KaFlex

Hoe kom je door de donkere nacht van de ziel?

by | nov 22, 2023 | Stress en Pijnvrij

Wat is de donkere nacht van de ziel?

De donkere nacht van de ziel verwijst naar een diepgaande spirituele crisis, een periode van intense innerlijke transformatie en confrontatie met existentiële vragen. In deze donkere fase kun je je losgekoppeld voelen van je gebruikelijke bronnen van troost en betekenis, wat vaak leidt tot een diepe innerlijke eenzaamheid en duisternis.

Sint Johannes van het Kruis, een Spaanse mysticus en dichter uit de zestiende eeuw, beschreef de ‘Donkere Nacht van de Ziel’ in zijn gelijknamige werk. 

Deze spirituele tekst, geschreven in de vorm van gedichten en proza, behandelt de reis van de ziel naar een diepere vereniging met God. De ‘Donkere Nacht’ verwijst naar de moeilijke en pijnlijke fasen van spirituele zuivering en zuivering die een ziel doorgaat om dichter bij God te komen.

Sint Johannes van het Kruis verdeelt de ‘Donkere Nacht’ in twee fasen:

 • Donkere nacht van de zintuigen: In deze fase wordt de ziel gezuiverd van de aardse begeerten en de afhankelijkheid van materiële genoegens. Het is een periode van spirituele droogte en het loslaten van wereldse comfort en vreugde. De ziel ondergaat een innerlijke zuivering om zich voor te bereiden op een diepere vereniging met God.
 • Donkere nacht van de Geest: Deze fase is nog diepgaander en intenser. Het gaat om de zuivering van de geest en intellect, waarbij de ziel loskomt van zelfgenoegzaamheid en zelfrechtvaardiging. De ziel wordt gezuiverd van alle subtiele obstakels die haar verhinderen zich volledig over te geven aan God. Het is een diepgaand proces van leegte en overgave.

Door deze donkere nacht heen, volgens Sint Johannes van het Kruis, komt de ziel tot een diepere vereniging met God en bereikt ze spirituele volwassenheid. Het is een reis van liefde en overgave, waarbij de ziel uiteindelijk wordt verlicht door het goddelijke licht.

Deze mystieke concepten zijn diepgaand en symbolisch, en ze dagen individuen uit om hun spirituele pad met geduld en overgave te bewandelen. Het werk van Sint Johannes van het Kruis heeft een blijvende invloed gehad op de christelijke mystiek en wordt beschouwd als een van de meest diepgaande beschrijvingen van de spirituele reis naar eenheid met God.

In dit proces wordt het ego, dat vaak wordt geassocieerd met het zelfbeeld en de egocentrische neigingen, op een diepgaande manier beïnvloed. Hier zijn enkele manieren waarop de ‘Donkere Nacht’ het ego kan beïnvloeden:

 • Loslaten van eigenbelang: De ‘Donkere Nacht’ vraagt de ziel om los te laten wat het eigenbelang dient. Het ego, dat vaak gericht is op zelfbehoud en eigenbelang, wordt geconfronteerd met uitdagingen en zuivering. De ziel wordt uitgenodigd om verder te gaan dan egoïsme en zich te richten op een diepere eenheid met God.
 • Zuivering van trots en zelfgenoegzaamheid: Het ego kan worden aangetast door trots en zelfgenoegzaamheid. De ‘Donkere Nacht’ vraagt de ziel om nederigheid te cultiveren en zich bewust te worden van de eigen tekortkomingen. Trots en zelfgenoegzaamheid worden gezuiverd, waardoor de ziel nederigheid kan ontwikkelen.
 • Overgave en overgave aan God: Een essentieel aspect van de ‘Donkere Nacht’ is de overgave aan God. Het ego, dat vaak gericht is op controle en eigen wil, wordt uitgedaagd om zich over te geven aan een hogere macht. Dit kan een diepgaande verschuiving betekenen van zelfgerichte wil naar het erkennen van de goddelijke wil.
 • Ervaring van leegte en verlatenheid: Tijdens de ‘Donkere Nacht’ kan de ziel een gevoel van leegte en verlatenheid ervaren. Dit kan het ego confronteren met zijn behoefte aan bevestiging en erkenning. Het nodigt de ziel uit om voorbij te gaan aan externe validatie en zich te richten op de innerlijke verbinding met God.
 • Transformatie van zelfbeeld: De ‘Donkere Nacht’ leidt tot een transformatie van het zelfbeeld. Het ego wordt gezuiverd van oppervlakkige identificaties en wordt uitgenodigd om een dieper begrip van het ware zelf te omarmen, dat verbonden is met het goddelijke.

Deze processen variëren van individu tot individu, en de ervaring van de ‘Donkere Nacht’ kan uniek zijn voor elke ziel. Over het algemeen kan het echter worden beschouwd als een krachtige spirituele reis die het ego uitdaagt, zuivert en uiteindelijk transformeert in de richting van een diepere vereniging met God.

Deze ervaring wordt vaak beschreven als een cruciale fase in het spirituele groeiproces, waarin iemand wordt uitgedaagd om oude overtuigingen en zelfbeelden los te laten. Het is een tijd van desintegratie van het ego en een zoektocht naar diepere betekenis en verbondenheid met het goddelijke of het universele. Hoewel het een veeleisende en pijnlijke reis kan zijn, wordt de donkere nacht van de ziel vaak gezien als een voorwaarde voor spirituele verlichting.

Wat brengt de donkere nacht van de ziel je?

Het kan leiden tot diepe zelfreflectie en zelfontdekking. Het confronteert je met de kern van je wezen, dwingt je om de schijnbare zekerheden los te laten en op zoek te gaan naar een diepere waarheid. Het kan ook een gevoel van verlies, angst en eenzaamheid teweegbrengen, maar velen die deze reis hebben doorgemaakt, getuigen van een grotere innerlijke kracht en een dieper begrip van het leven.

De bedoeling van de donkere nacht van de ziel wordt vaak gezien als het zuiveren en transformeren van de ziel. Het is een proces van spirituele zuivering waarin men de illusies van het ego doorziet en zich opent voor een diepere verbinding met het goddelijke. Het doel is niet om te lijden, maar om te groeien en uiteindelijk een verlichte staat van bewustzijn te bereiken.

De term “donkere nacht van de ziel” wordt meestal gebruikt in een spirituele of filosofische context en niet als een medische diagnose. In de medische wereld zou een dokter diagnoses stellen op basis van concrete symptomen, zoals depressie, angststoornissen of andere mentale gezondheidsaandoeningen.

Depressie, Burn-out of toch de Donkere nacht van de ziel?

Zowel de ‘Donkere Nacht van de Ziel’ als depressie en burn-out zijn diepgaande innerlijke ervaringen, maar ze verschillen op belangrijke manieren. De ‘Donkere Nacht van de Ziel’ is een spiritueel concept met als hoofddoel de zuivering van de ziel en een diepere vereniging met het goddelijke. Dit proces wordt vaak vrijwillig omarmd door zoekers van spirituele groei, waarbij het gaat om de vrijwillige overgave aan een hogere macht en het loslaten van wereldse hechtingen.

Aan de andere kant hebben depressie en burn-out voornamelijk betrekking op psychologische en fysieke aspecten van welzijn en worden ze erkend als medische aandoeningen. Deze aandoeningen hebben verschillende oorzaken, waaronder genetische aanleg, omgevingsfactoren en werkgerelateerde stress. 

In tegenstelling tot de ‘Donkere Nacht van de Ziel’ zijn depressie en burn-out niet per se vrijwillig of spiritueel gericht, en ze vereisen vaak medische diagnose en behandeling, zoals therapie, medicatie of een combinatie van beide.

De ‘Donkere Nacht van de Ziel’ onderscheidt zich duidelijk van een depressie door de aard van de ervaring. Terwijl een depressie vaak wordt gekenmerkt door egocentrische en apathische gevoelens, heeft de ‘Donkere Nacht’ meer te maken met de plaats van het individu in het grotere geheel van het bestaan. Het potentiële lijden tijdens de ‘Donkere Nacht’ komt vaak voort uit het frustrerende besef dat men anderen niet kan redden, terwijl depressie meestal gericht is op het lijden van de persoon zelf.

De scheidslijn tussen deze twee ervaringen is vaak subtiel, en ze kunnen zelfs gelijktijdig voorkomen. Echter, het is waarschijnlijker dat iemand gediagnosticeerd wordt als depressief dan dat wordt vastgesteld dat diegene zich in de ‘Donkere Nacht’ bevindt. Het benadrukt het belang van het erkennen van de subtiliteiten tussen deze twee toestanden, waarbij de nadruk ligt op de complexiteit van de emotionele en spirituele reis die individuen kunnen doormaken.

Hoe voel je je tijdens de Donkere nacht van de ziel?

De ervaringen tijdens de ‘Donkere Nacht van de Ziel’ worden vaak beschreven als diepgaand en intens, maar ze variëren sterk van persoon tot persoon. Hier zijn enkele mogelijke emotionele en spirituele kenmerken die geassocieerd worden met deze spirituele reis:

 • Diepe duisternis: Tijdens de ‘Donkere Nacht’ kan men een diepe spirituele duisternis ervaren, waarbij het gevoel van afstand van God of hogere kracht intens aanwezig is. Het kan een periode van spirituele droogte en leegte omvatten.
 • Gevoel van verlatenheid: Een gevoel van verlatenheid en isolement is vaak aanwezig. Dit kan het gevolg zijn van het loslaten van vertrouwde spirituele overtuigingen en het ervaren van eenzaamheid tijdens de zoektocht naar een diepere verbinding.
 • Zuivering van het ego: Het ego kan intensief worden beïnvloed. Er kunnen momenten van zelfreflectie en zelfonderzoek zijn, waarbij het ego wordt gezuiverd van trots, zelfgenoegzaamheid en wereldse verlangens.
 • Twijfel en verwarring: Twijfel aan spirituele overtuigingen en een gevoel van verwarring over de betekenis van het leven en het goddelijke kunnen optreden. Het is een fase van diepgaande spirituele introspectie.
 • Verlangen naar vereniging met God: Ondanks de duisternis kan er een sterk verlangen naar een diepere vereniging met God of het goddelijke aanwezig zijn. Dit verlangen drijft de ziel verder in de zoektocht naar spirituele waarheid.
 • Transformatie en groei: Hoewel de ervaring moeilijk is, wordt de ‘Donkere Nacht’ vaak beschouwd als een periode van diepgaande transformatie en spirituele groei. Het kan een katalysator zijn voor innerlijke zuivering en een hernieuwde verbinding met het goddelijke.
 • Overgave en acceptatie: Tijdens deze fase wordt de kunst van overgave en acceptatie geïntensiveerd. Het loslaten van controle en het accepteren van de spirituele reis zoals die zich ontvouwt, zijn cruciale aspecten van de ‘Donkere Nacht’.

Het is belangrijk op te merken dat deze ervaringen zeer individueel zijn en afhangen van factoren zoals iemands spirituele achtergrond, geloofssysteem en persoonlijke omstandigheden. Sommige mensen ervaren de ‘Donkere Nacht’ als een diepgaande, maar noodzakelijke, fase op hun spirituele pad.

De donkere nacht van de ziel om Karma op te ruimen?

Zowel de ‘Donkere Nacht van de Ziel’ als het concept van karma zijn diep geworteld in diverse spirituele tradities, en ze delen enkele overeenkomstige thema’s in het kader van spirituele groei en zelfrealisatie. 

De ‘Donkere Nacht’ focust op de zuivering van de ziel en het loslaten van egoïsme om een diepere verbinding met God te bewerkstelligen. In vergelijking daarmee wordt karma vaak geassocieerd met de cyclus van oorzaak en gevolg, waarbij de acties uit het verleden invloed hebben op het heden en de toekomst, en het leerproces van levenslessen en zelfrealisatie bevordert.

Deze concepten kunnen met elkaar worden verbonden door te kijken naar de ervaringen die men tijdens de ‘Donkere Nacht’ ondergaat als mogelijk karmische lessen. Sommige spirituele tradities suggereren dat de uitdagingen in deze periode verband kunnen houden met karmische patronen en verplichtingen die de ziel moet aanpakken en overwinnen om spirituele groei te bereiken.

In de context van de ‘Donkere Nacht van de Ziel’ kan de intense zuivering en transformatie die plaatsvindt, worden beschouwd als het opruimen van karmische lasten. Hierbij wordt de ziel uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor haar innerlijke groei en transformatie, parallel aan het concept van karma waarbij verantwoordelijkheid voor acties centraal staat.

Spiritueel ontwaken tijdens de Donkere nacht van de Ziel

Het spirituele ontwaken tijdens de ‘Donkere Nacht van de Ziel’ wordt vaak gezien als een diepgaand proces van bewustwording, transformatie en verbinding met het goddelijke. Hier zijn enkele aspecten die de relatie tussen spiritueel ontwaken en de ‘Donkere Nacht’ kunnen verduidelijken:

1. Zuivering van het ego: Tijdens de ‘Donkere Nacht’ ondergaat de ziel vaak een intensieve zuivering van het ego. Het loslaten van egoïsme en wereldse hechtingen is een cruciaal aspect van spiritueel ontwaken. Dit proces opent ruimte voor een diepere verbinding met de spirituele dimensie van het leven.

2. Diepe innerlijke reflectie: De moeilijkheden en uitdagingen tijdens de ‘Donkere Nacht’ dwingen de persoon tot diepe innerlijke reflectie. Dit kan leiden tot een bewustwording van innerlijke blokkades, beperkende overtuigingen en de noodzaak van spirituele groei.

3. Verlangen naar spirituele waarheid: Het proces van de ‘Donkere Nacht’ kan een intens verlangen naar spirituele waarheid en betekenis oproepen. De ziel zoekt naar diepere antwoorden op existentiële vragen en verlangt naar een diepere verbinding met het goddelijke.

4. Overgave aan het spirituele pad: Een essentieel aspect van spiritueel ontwaken tijdens de ‘Donkere Nacht’ is de bereidheid om zich over te geven aan het spirituele pad, zelfs in tijden van duisternis en onzekerheid. Dit vereist vertrouwen en geloof in een hogere macht.

5. Diepe emotionele transformatie: Emotionele pijn en intense ervaringen tijdens de ‘Donkere Nacht’ kunnen leiden tot diepe emotionele transformatie. Dit proces helpt bij het loslaten van oude emotionele bagage en opent ruimte voor een groter spiritueel bewustzijn.

6. Loslaten van wereldse illusies: Spiritueel ontwaken houdt vaak in dat men zich bewust wordt van de illusies van de wereld en het ego. De ‘Donkere Nacht’ fungeert als een katalysator voor het loslaten van wereldse illusies en het richten op meer tijdloze, spirituele waarden.

7. Integratie van spirituele waarden: Tijdens en na de ‘Donkere Nacht’ kunnen spirituele waarden zoals mededogen, onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid dieper worden geïntegreerd in het dagelijks leven. Dit duidt op een verschuiving naar een meer spirituele levenswijze.

8. Verbondenheid met het Goddelijke: Uiteindelijk kan het spirituele ontwaken tijdens de ‘Donkere Nacht’ leiden tot een diepere verbondenheid met het goddelijke. De ziel ervaart mogelijk een hernieuwde eenheid met het goddelijke, wat de kern vormt van spiritueel ontwaken.

Hoe ga je om met de Donkere nacht van de Ziel? 

Het omgaan met de donkere nacht van de ziel vereist geduld, zelfcompassie en een bereidheid om de confrontatie met innerlijke pijn aan te gaan. Het kan nuttig zijn om steun te zoeken bij spirituele gidsen, therapeuten of gemeenschappen die ervaring hebben met deze reis. Praktijken zoals meditatie, contemplatie en het cultiveren van mindfulness kunnen ook behulpzaam zijn.

Vijf tips om deze periode door te komen:

1. **Aanvaarding**: Aanvaard de ervaring zoals die is, zonder verzet. Dit betekent niet dat je het lijden moet omarmen, maar eerder erkennen wat er zich voordoet zonder oordeel.

2. **Zelfzorg**: Investeer in zelfzorgpraktijken die resoneren met jouw behoeften. Dit kan variëren van gezonde voeding en lichaamsbeweging tot rustgevende meditatie en voldoende slaap.

3. **Verbinding zoeken**: Zoek verbinding met anderen die een gelijkaardige spirituele reis hebben doorgemaakt. Delen van ervaringen en inzichten kunnen troost bieden en een gevoel van gemeenschap creëren.

4. **Creativiteit**: Uitdrukking geven aan je innerlijke wereld via creatieve uitingen zoals schrijven, schilderen of muziek kan helend werken en een uitlaatklep bieden voor de emoties die tijdens deze periode naar boven komen.

5. **Geduld**: Begrijp dat de donkere nacht van de ziel een proces is dat tijd vergt. Heb geduld met jezelf en vertrouw op het feit dat er een grotere betekenis schuilt in deze uitdagende ervaring.

Het doorlopen van de donkere nacht van de ziel is een individuele en unieke reis. Het vraagt om moed, openheid en het vermogen om de duisternis te omarmen als een essentieel onderdeel van de spirituele evolutie.

Lees hier hoe ik zelf ‘De Donkere nacht van de Ziel’ ervaarde.