fbpx

Spiritueel ontwaken: ascensiesymptomen en de donkere nacht van de ziel

Blog van Karen Foré, KaFlex

Spiritueel ontwaken: ascensiesymptomen en de donkere nacht van de ziel

by | dec 4, 2023 | Stress en Pijnvrij

Wat is ascensie en wat ervaar je tijdens dit proces?

Ascensie, verwijst naar het proces van transcendentie naar een hogere staat van bewustzijn en existentie. Deze spirituele transformatie wordt beschouwd als een evolutionaire sprong, zowel op persoonlijk als op collectief niveau.

Wat is Ascensie?

Ascensie kan worden beschouwd als een reis van bewustzijnsuitbreiding en spirituele groei. Het impliceert het loslaten van beperkende overtuigingen en het omarmen van een ruimer begrip van het zelf en de kosmos. Dit proces gaat vaak gepaard met een verhoogd gevoel van verbondenheid met het universum en een dieper begrip van het doel van het leven.

Op collectief niveau wordt ascensie vaak gezien als een cruciale fase in de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid. Het suggereert een verschuiving naar een meer verlichte en harmonieuze samenleving, waarin liefde, mededogen en spiritueel bewustzijn centraal staan. Momenteel gaat de aarde en zijn bewoners door een collectieve ascentie. Dit proces is gestart in 2012. Het moment dat de Mayakalender stopte en de media ervan maakte dat de wereld ging vergaan. Herinner je je dat nog?

Wanneer heb Je Ascensiesymptomen?

Ascensiesymptomen manifesteren zich vaak tijdens perioden van intense energetische veranderingen, zoals astrologische gebeurtenissen, zonnestormen of belangrijke persoonlijke ontwikkelingen. Het is ook leuk om de energie van de shumann resonantie in de gaten te houden als je last hebt van onverklaarbare symptomen. Dit is de energie van de aarde en als die verhoogt, en je bent gevoelig voor deze energetische veranderingen, dan kan je weten dat het daar van komt en hoef je misschien ook niet zo bezorgd te zijn. Dan weet je dat het ook zal passeren. Je kan ook ascensiesymptomen ervaren tijdens momenten van diepe meditatie of spirituele oefeningen.

Wat Zijn Ascensiesymptomen?

Ascensiesymptomen kunnen een breed scala aan fysieke, emotionele en energetische verschijnselen omvatten. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende symptomen die je tijdens een ascensieproces kan ervaren.

Fysieke Ascensiesymptomen:

  • Maag- en darmproblemen: Veranderingen in spijsvertering.
  • Veranderingen in eetlust en voeding: Aantrekking of afstoting van bepaald voedsel.
  • Wisselingen in lichaamstemperatuur: Koude rillingen of opvliegers.
  • Gewrichtspijn: Pijn en spanning in de gewrichten.
  • Slapeloosheid of behoefte aan meer slaap: Verstoringen in het slaappatroon.

Emotionele/Energetische/Intuïtieve Ascensiesymptomen:

  • Algemeen gevoel van verandering: Bewustzijn van innerlijke groei.
  • Toename van synchroniciteit: Meer betekenisvolle toevalligheden.
  • Verlangen naar alleen zijn: De behoefte aan afzondering en introspectie.
  • Emotionele gevoeligheid: Intensere emoties en empathie.
  • Toename van intuïtie en inzicht: Versterking van innerlijk weten.

De huidige grote ascensie

Op dit moment bevindt de mensheid zich in een opmerkelijke periode van ascensie. Het is een tijd van collectieve spirituele groei en bewustwording. Elk individu doorloopt hoogstwaarschijnlijk meerdere kleinere ascensies gedurende hun leven, vaak in reactie op persoonlijke uitdagingen, spirituele ontdekkingen en cycli van persoonlijke groei.

Deze grootschalige ascensie wordt vaak vergeleken met een collectieve ontwaking, waarbij de mensheid als geheel zich bewust wordt van de diepere lagen van het bestaan en de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens.

Kort gezegd:

Ascensie is een diepgaand en complex fenomeen dat zowel individuele als collectieve transformatie omvat. De symptomen ervan weerspiegelen de verschuivingen op fysiek, emotioneel en energetisch niveau. Tijdens deze reis is het van essentieel belang om naar het innerlijke zelf te luisteren, empathie te cultiveren en open te staan voor de mogelijkheid van spirituele groei.

De donkere nacht van de ziel

Zowel ascensiesymptomen als de donkere nacht van de ziel zijn spirituele ervaringen, ze hebben over het algemeen verschillende connotaties en doelen. Ze kunnen echter op bepaalde momenten overlappen of samenvallen in het leven van een individu dat een diepgaande spirituele transformatie doormaakt.

Ascensiesymptomen:

Ascensiesymptomen verwijzen naar fysieke, emotionele, en energetische manifestaties die optreden tijdens een periode van spirituele groei en bewustzijnsuitbreiding.

Deze symptomen worden vaak geassocieerd met de voorbereiding van het individu op een hogere staat van bewustzijn. Ze kunnen dienen als tekenen van een positieve spirituele transformatie, waarbij het lichaam, de geest en de ziel zich aanpassen aan nieuwe energiefrequenties.

De Donkere Nacht van de Ziel:

De donkere nacht van de ziel is een diepgaande spirituele crisis waarin iemand een diepe innerlijke duisternis en desoriëntatie ervaart. Het is een periode van intense zelfreflectie, spirituele ontworteling en het gevoel van afgescheidenheid van het goddelijke.

In tegenstelling tot ascensiesymptomen, die vaak als voorbodes van groei worden gezien, heeft de donkere nacht van de ziel een meer uitdagende doelstelling. Het is gericht op de zuivering van het ego, de loslating van ongezonde gehechtheden en het herdefiniëren van de relatie met het goddelijke.

Overlapping en Samenvallen:

1. Diepe Persoonlijke Transformatie: Beide fenomenen zijn vaak geassocieerd met een diepgaande persoonlijke transformatie. Tijdens zowel ascensiesymptomen als de donkere nacht van de ziel ondergaat een individu aanzienlijke veranderingen op verschillende niveaus.

2. Innerlijke Strijd: Beide kunnen gepaard gaan met een innerlijke strijd, zij het met verschillende focuspunten. Bij ascensie ligt de nadruk op het omarmen van hogere bewustzijnsstaten, terwijl de donkere nacht van de ziel zich richt op het doorstaan van innerlijke duisternis en desillusie.

3. Spirituele Groei: Uiteindelijk streven zowel ascensiesymptomen als de donkere nacht van de ziel naar spirituele groei, zij het door verschillende wegen en met verschillende uitdagingen.

In sommige gevallen kunnen ascensiesymptomen en de donkere nacht van de ziel hand in hand gaan als onderdeel van een uitgebreide spirituele reis. Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen die ascensiesymptomen ervaart, automatisch door de donkere nacht van de ziel gaat, en vice versa. Elke spirituele reis is uniek, en de ervaringen kunnen sterk variëren tussen individuen.

Laat je bij lichamelijke en emotionele klachten altijd onderzoeken door een dokter zodat ziekten, of tekorten in het lichaam uitgesloten kunnen worden.