fbpx

In hoeverre hebben wij de vrije wil?

Blog van Karen Foré, KaFlex

In hoeverre hebben wij de vrije wil?

by | dec 29, 2023 | Stress en Pijnvrij

Vrije wil.

Naar verluid zou Aarde één van de enige planeten zijn waar de bewoners de vrije wil hebben en dat zou willen zeggen dat we alles kunnen hebben en zijn wat we WILLEN. Toch?

Waarom is niet iedereen dan slank, rijk en gezond? 

In de complexheid van menselijke gedachten en beslissingen is er een kracht die dieper gaat dan onze bewuste geest waaruit de vrije wil ontstaat. Er is een kracht die ons gedrag beïnvloedt zonder dat we ons er altijd van bewust zijn en dat is ons onbewuste. Hoewel velen geloven dat vrije wil de drijvende kracht is achter onze acties, groeit het bewijs dat het onbewuste een invloedrijkere rol speelt dan we ons vaak realiseren.

Traditioneel wordt aangenomen dat we de capaciteit hebben om bewuste beslissingen te nemen op basis van onze unieke ervaringen en overtuigingen. Maar hoe vrij is deze wil werkelijk als het onbewuste, als een stille regisseur achter het gordijn, onze keuzes dirigeert?

Recente neurowetenschappelijke onderzoeken wijzen op een verstrengeling van bewuste en onbewuste processen in ons brein. Het brein lijkt te werken als een geïntegreerd systeem waarin het onbewuste deelneemt aan de besluitvorming voordat we zelfs maar bewust zijn van onze keuzes. Dit roept intrigerende vragen op over de aard van onze vrije wil.

Ons onbewuste is als een ondergrondse stroom die ons gedrag vormgeeft zonder dat we het beseffen. Het slaat ervaringen, emoties en herinneringen op, en deze verborgen reservoirs beïnvloeden onze reacties en keuzes. Van onbewuste vooroordelen tot automatische reacties op stress, het onbewuste speelt een sleutelrol in ons dagelijks leven.

Sigmund Freud

De psychoanalyticus Sigmund Freud was een pionier in het begrijpen van het onbewuste als een reservoir van verlangens en impulsen. Moderne psychologie heeft zijn werk uitgebreid met concepten zoals het impliciete geheugen, die laten zien hoe ons onbewuste ons gedrag stuurt zonder dat we ons er bewust van zijn.

Hoe beïnvloedt het onbewuste dan onze besluitvorming? Een fascinerend aspect is de rol van onbewuste voorkeuren bij het nemen van keuzes. Studies tonen aan dat onze voorkeuren en neigingen vaak beïnvloed worden door onbewuste processen. Zelfs als we denken dat we rationeel handelen, kan het onbewuste de koers van onze keuzes sturen op basis van diepgewortelde overtuigingen en emotionele reacties.

Daarnaast lijkt het onbewuste een cruciale rol te spelen bij creatieve processen. Eureka-momenten worden vaak toegeschreven aan het onbewuste, dat informatie en ideeën integreert buiten het bereik van onze bewuste geest.

Betekent dit dat we volledig onderworpen zijn aan het onbewuste, zonder enige controle over onze vrije wil? Niet noodzakelijk. Het erkennen van de kracht van het onbewuste opent de deur naar zelfreflectie en bewustwording. Door het begrijpen van onze diepgewortelde overtuigingen en automatische reacties, kunnen we bewuster keuzes maken en onze vrije wil actiever uitoefenen.

Hoewel onze vrije wil een fundamenteel aspect van menselijke ervaring blijft, is het essentieel om de invloed van het onbewuste te erkennen. Het onthult de complexe interactie tussen bewustzijn en onderbewustzijn, waardoor we een dieper inzicht krijgen in de krachten die ons gedrag sturen.

De erkenning van het onbewuste opent een boeiend gebied van onderzoek en zelfontdekking. Het nodigt ons uit om onze eigen gedachten en keuzes te onderzoeken, en misschien, om de subtiele krachten te begrijpen die dieper gaan dan de oppervlakte van ons bewuste denken.

Het Transformatietraject

Dit zijn de essentiële stappen van mijn Transformatietraject, een persoonlijke reis naar heling en bevrijding van onverwerkte emoties, trauma’s en belemmerende overtuigingen om uiteindelijk je leven te helen en je leven vorm te kunnen geven volgens hoe je het echt wil. Vanuit je bewuste keuzes…

Het niet kunnen bereiken van je bewuste doelen en wensen; denk maar aan een liefdevolle relatie of een betere financiële situatie bereiken, kan ervoor zorgen dat je ergens in een soort van overlevingstoestand komt en dat kan heel wat stress en pijnklachten geven.

Wil je graag horen hoe je jezelf kan helen zodat je stress en pijnklachten verdwijnen als sneeuw voor de zon en je jezelf kan resetten waardoor je meer en meer vanuit je vrije wil kan gaan leven?

Volg dan mijn GRATIS MASTERCLASS van stress naar rust in je hoofd en je lijf