ziek zijn door psychische oorzaak

Naar het boek van Christiane Beerlandt: De sleutel tot zelfbevrijding. Als men ziek wordt, is dit een rechtstreeks gevolg dat er op een dieper psycholoog-emotioneel vlak iets fout loopt. Een ziekte ontkiemt heel diep in de mens, en is niet louter lichamelijk. Het lichaam spreekt ‘een taal’, namelijk wat innerlijk ‘goed’ of ‘fout’ loopt. Het is geen straf of heeft niks met schuld te maken. De mens dient zijn volle verantwoordelijkheid te nemen en dient te beseffen dat hij het leven helemaal zelf in handen heeft en hij het niet ‘buiten zich’ moet leggen. Hij dient tot inzicht te komen ‘hoe’ het leven werkelijk in elkaar zit en dat dit hem tenslotte een ongekend gevoel van bevrijding en blijheid zal bezorgen. Hij moet weten dat niks hem zomaar overkwam, dat alles een reden heeft. Hij zal dan zien en weten hoe alleen hij, de mens, zichzelf naar ziekte en ellende, dan wel naar gezondheid en geluk kan leiden. Heeft hij dit tot op heden niet beseft, leefde hij ‘onbewust’ doorheen ups en downs, ervan overtuigd dat een of andere macht ‘buiten’ hemzelf zijn leven bepaalde? Dan zal hij nu tot inzicht komen dat elke mens alle omstandigheden in zijn Leven onbewust of bewust naar zichzelf toehaalt.

Ziekte of genezing

Ziekte of genezing is niet iets wat je zomaar overkomt; ziekte is een signaal. Een signaal die gestuurd wordt diep vanuit de eigen innerlijke Levenskern, en genezing zal optreden wanneer begrepen wordt ‘waarom’ juist die of deze ziekte zich manifesteert. Wanneer geluisterd wordt naar datgene wat de Levensbron de mens vraagt ‘te veranderen’ in zijn bestaan. Hoe bewuster een mens leeft en hoe sterker hij zich afstemt op deze innerlijke waarheidsstem, des te sneller zal hij zijn ziekte begrijpen en kan het genezingsproces zich voltrekken. Tenminste, wanneer hij de daad bij het ‘verkregen inzicht’ voegt, wanneer hij daadwerkelijk psycholoog-emotioneel of op een ander menselijk niveau bijstuurt datgene wat zijn Levenskern hem vraagt te veranderen.

Schuld of boete

Heel belangrijk is daarbij ook te beseffen dat niemand zich omwille van zijn ziekte schuldig, minderwaardig of falend hoeft te voelen, noch dat ziekte een straf of boete zou betekenen. Ziekte en genezing hebben te maken met evolutie, met verdere, diepere bewustwording. En dit wil ook niet zeggen dat iemand die ziekte als signaal ontwikkelt ‘minder geëvolueerd’ zou zijn dan een mens die nu ‘gezond’ is. Het gaat om het steeds verder stappen zetten in het ontwikkelingsproces van de mens, en dat is bij elke mens anders.

Besmettelijke ziekte

besmettelijk virusWaarom krijgt iemand een besmettelijke ziekte en de andere niet terwijl die er ook mee in aanraking is geweest? Het heeft zijn reden dat jij juist deze ziekte ‘opdoet’ en niet de andere… Dit komt omdat op dieperliggend niveau IN JOU een toestand aanwezig is, psycho-emotioneel, die juist voor dit virus een ideale ‘ontkiemingsbodem’ is! En jou vriend, die helemaal niet met deze (onbewuste-levende) problematiek of dit ‘psycho-emotionele veld’ zit, werd daarom ook niet besmet.De keuze, de vrije wil

De mens is een vrije wil gegeven om te kunnen kiezen tussen Levenskracht of Tegenkracht (de anti-levens-weg): pas via het het beleven in zijn bestaan van deze tegenstellingen, via bewustwording van dit goede en dit kwade, van waarheid en leugen, van leven en dood, van vreugde en verdriet, van liefde of kil egoïsme, van geloof in zichzelf of twijfel,… kan de mens tot besef komen van wat ECHT LEVEN inhoudt…; een BEWUSTE KEUZE wordt gevraagd… Het is juist door confrontatie met leugen en schijn, met verdriet en dood, dat hij tot het volle besef komt van wat de waarde is van puurheid, van vreugde en van het Leven zelf! Dat hij tot een dankbaarheidsbesef kan komen omwille van het leven in hemzelf. En dit besef leidt dan op zijn beurt weer tot een groter gevoel van Geluk, waardoor dan weer (zij het onbewust) gelukkiger omstandigheden in het leven worden gecreëerd.

Trouw zijn aan jezelf, aan Het leven

‘Naar waarheid leven’: luisteren naar de diepste waarheidsstem in onszelf, naar onze authentieke natuur, naar ons Hart, naar onze echte geaardheid. Naar waarheid leven, naar het Leven leven!! Het vraagt ons om NIET te luisteren naar een klein ik-zuchtig oppervlakkig stemmetje: een stemmetje dat slechts rekening houdt met ‘datgene wat nu eenmaal hoort’, met ‘datgene wat de andere of de maatschappij van hem verlangt’, terwijl hij voorbij gaat aan de eigen diepere waarheid en Levensstem, aan zijn hart! Met andere woorden de mens die diepere waarheid en Leven opoffert voor ‘de andere’, voor ‘de maatschappij’, voor zijn imago voor begeerte  en hebzucht of behaagzucht, of voor wat dan ook…

Loslaten

LoslatenWanneer je het per se en absoluut willen hebben ‘loslaat’ en je afstemt op jouw ZIJN, wanneer je luisterend openstaat voor de signalen op je pad, wanneer je alles en iedereen in hun ‘zijn’ loslaat , wanneer je kordaat je leven in eigen handen neemt zonder je ergens verbeten op te fixeren. Luister naar die oerdiepe Vader-Moeder-stem (die JIJ bent in jezelf). Jij stemt je als Natuurkind dat het leven vertegenwoordigt, af op het Goede, op Waarheid, en je zal zien, gewaarworden… doen wat je voelt te moeten doen vanuit deze waarheidsfrequentie, en gelukkig zijn.

Signalen

Soms heeft de mens niet door dat hij aan het liegen is tegen zichzelf, of dat hij niet helemaal op het juiste Spoor zit, niet ten volle aangesloten is op die eerlijke Levensstroom…, maar gelukkig zijn er de signalen die hem daar attent op maken. Het is noodzakelijk dat de Mens op een bewuste liefdevolle wijze leert te leven in het ‘hier en nu’ en leert kijken naar Signalen op zijn levenspad zodat hij zich kan bijsturen.

Hoofdpijn als signaal

hoofdpijnOm je een idee te geven van wat je mag verwachten van het boek, vertel ik hier even kort wat het signaal van hoofdpijn algemeen is volgens Christiane Beerlandt. Dit is een klacht die vele mensen hebben en wellicht zullen zijn zichzelf herkennen in dit beeld. Ze beschrijft ook nog clusterhoofdpijn en migraine in haar boek.

Hoofdpijn is een signaal van angst. Je vertrouwt onvoldoende op je Zelf. Je tracht te veel alles te omvatten met een nerveus piekeren en peinzen. Een aarzeling, een zelftwijfel: zal ik doorgaan of niet? Zal ik deze weg kiezen? Een blijven stilstaan door angst en onzekerheid. Het leven is een vraagteken voor je. Emotie: verdriet, pijn, kwaadheid… een gevolg van je aarzelende tweestrijd: zal ik teruggaan of durf ik verder te evolueren… Een innerlijk gevecht en weerstand tegen transformatie. Dit leidt tot confrontatie met droevige tweeslachtige situaties in je omgeving: een weerspiegeling van jouw niet consequent zelfzeker doorgaan. Het ‘wringt’ allemaal in je, omdat jij onvoldoende je Waarde beseft! Zelfveroordeling. Jij bekijkt jezelf ook door de kritische ogen van anderen en zeker door de ogen van mensen waar jij veel ontzag voor hebt. Je plaatst te zeer het centrum van je bestaan buiten jezelf. Doe ik het wel goed? Jij durft niet helemaal jezelf te zijn, je natuur te beleven zoals je bent: jij houdt een ganse hoop gevoelens angstvallig omklemd. Jij denkt en beheerst meer, dan echt te leven vanuit je ware aard. Maak jij je te veel zorgen over anderen, over diegenen waarvoor jij je verantwoordelijk voelt? Zou je hen angstig willen behoeden? Kan jij je partner niet loslaten: houdt de doodsgedachte je onbewust sterk bezig?

Oplossing: 

Ga door! Neem een andere wending, vertrouw volledig op je intuïtie, op je diepste zelf; stel je niet in vraag wat anderen van je verwachten. Stop met zelfkritiek en erken nu je waarde. Pieker niet langer, laat los en vertrouw: geen enkele negatieve gebeurtenis in je leven heb jij niet eerst zelf onbewust opgeroepen. Steun dus ten volle op de stevige Basis in jezelf en kom tot creatieve opbouw van je leven, creëer zonder aarzeling een vreugdevolle toekomst. Stop ermee met je ‘denken’ alles te willen omvatten: vertrouw, ontspan je. Zijn jouw verwachtingen omtrent je leven niet langer angstig, dan zullen droevige situaties uit je leven verdwijnen. Geef jezelf vrijheid en zuurstof; beklem je niet langer. Hou ook je gevoelens niet krampachtig tegen, laat je natuur spontaan groeien. Durf een knoop doorhakken en kijk niet langer om naar hetgeen voorbij is. Stuur alle creatieve energieën voorwaarts.

De rol van het boek van Christiane Beerlandt bij KaFlex

boek christiane beerlandtAls Energetisch therapeute ben ik sinds het begin van mijn carrière gaan werken met het boek van Christiane Beerlandt. Als ik zelf in behandeling ga bij collega’s en zie het boek in hun boekenkast staan, weet ik dat ik goed zit 😉 Het boek ‘De sleutel tot zelfbevrijding’ heeft al heel veel mensen geholpen. Zoals hierboven al een beetje in het kort is beschreven zal je merken dat ziek zijn niet zomaar gebeurt. Ze heeft een prachtig boek geschreven waarin ze heel uitgebreid schrijft over de zin van ziek zijn en de rol van wetenschap en geneeskunde. Bovendien vertelt ze ook hoe je jezelf kan genezen, hoe je moet leven om gelukkig te zijn en vooral welke ziekte welk signaal uitstuurt. Het boek telt 1436 pagina’s + de index. Elke ziekte, elke kwaal en klacht is beschreven waardoor je tot inzicht komt en eraan kan werken. Elke klant die ik in mijn boek liet lezen, vertelt me dat het voor hun ziekte klopt als een bus. Verder schreef Christiane Beerlandt nog tal van boeken zoals een boek over welke emotie schuilt achter waar je zin in hebt, welk signaal bijvoorbeeld een ongeluk betekent of een contact of droom met of over dieren, over astrologie, boeken over gelukkig zijn, …

 

De hoorn des overvloeds

de hoorn des overvloedHet boek die beschrijft wat de emotie is achter waar je zin in hebt, heet ‘De hoorn des overvloeds’. Een wederom fantastisch boek die ons leert dat het geen toeval is dat we soms dagen zin hebben in iets bepaalds qua voeding en je er opeens ‘beu’ in gegeten bent. Of waarom jij zo graag iets eet en uw partner helemaal niet. Niet iedereen heeft blijkbaar dezelfde behoeftes en als je dit boek leest, wordt dit helemaal duidelijk. Zoals elk boek van Christiane Beerlandt is ook dit weer eentje die eerder gebruikt wordt als naslagwerk en geen boek die je ‘uitleest’ als een verhaal. Het valt je opeens op dat je de laatste tijd heel veel zin hebt in bijvoorbeeld chocolade; dus ga je dat gaan opzoeken. Om jullie het nu niet te ontzeggen, lieve vrouwen (want dat is toch iets typisch vrouwelijks denk ik), zal ik de uitleg van Christiane rond de zin in chocolade jullie niet ontzeggen.

Chocolade (melk) als signaal

Hij die verlangt naar merk chocolade roept zichzelf op om één te worden met de zachte welvingen van de oermoederlijke stromingen, om zich niet te ‘verzetten’ tegen het zichzelf laten opgaan in de moederlijke, liefdevolle stromingen in zichzelf. Hij mag zich niet kanten tegen de opnamen in de oerstroming van zijn ziel, van zijn bakermat.

Melkchocolade vraagt om een door de knieën gaan, daar waar je reeds te lang het been stijf houdt (ten nadele van jezelf). Hou je deuren niet langer toe: laat het allemaal binnenstromen van diep uit je middenrif, uit je innerlijke Levensbron. Laat deze zacht-lauwe, liefdevolle vloed je ganse lichaam doorstromen en je zuiveren van elke oorlog, elke gespannenheid, elke strijd, elke weerstand tegen ‘leven’. Word één met deze zachtheid, met deze liefde en vooral: VERZET je niet! zegt chocolade.

Hij die sterk verlangt naar melkchocolade houdt mogelijk al te lang ‘het been stijf’ wat betreft noodzakelijke veranderingen in zijn leven. Hij zal zich nu moeten openstellen, in alle flexibiliteit voor een grondige aanpassing, een verandering. Hij mag niet koppig of weerbarstig zijn tegen een omzetting, een transformatie van het IK.

Eet chocolade wanneer er behoefte naar is

Men zal zeker nooit ‘neen’ tegen de chocolade mogen zeggen. Straft men zichzelf door (ondanks grote trek) niet langer te mogen chocolade eten, dan is dit reeds het gevolg van een dieperliggende weigering. Men weigert zich open te stellen voor de liefdevolle, natuurlijke krachten in zichzelf, voor de soepelwarme gloed, in ontvankelijkheid. Men stelt er zich in hardheid, met de macht van ratio of structurele regels, met een ontoegeeflijkheid tegenover. Men weigert te luisteren naar zijn diepste gevoel, naar zijn diepste verlangens en noden. Men tracht de sluisdeur van het vrouwelijke, warme gevoelen, ‘met man en macht’ tegen te houden… tot vroeg op laat het onderdrukte toch doorbreekt en misschien wel op een overweldigende wijze, doordat men nu onverwachts een situatie naar zich toe heeft gehaald, waardoor men verplicht is ‘zich over te geven’, aan zijn gevoelens, aan zijn emoties, aan zijn eigenlijke diepere natuurkrachten, aan zijn smaak, zijn zin in het leven, aan zijn echte en eerlijke oorspronkelijke gevoel. Men wordt nu gedwongen hiernaar te kijken.

Op gelijkaardige wijze kan men zichzelf op een halsstarrige wijze verhinderen te eten waar men zin in heeft, in dit geval chocolade, tot men niet meer ‘kan’ en de mens zich ‘stort’ op de verbannen chocolade. Daarom: het is zéér belangrijk chocolade te eten wanneer men er zin in heeft. Dit is goed en gezond voor geest en lichaam. Men mag het zichzelf niet ontzeggen! Het heeft geen zin om chocolade te mijden ‘omdat men dan bepaalde huiduitslag op het gezicht krijgt’ bijvoorbeeld. Die pukkels wijzen je op een aversie tegen jezelf, een onbewuste kwaadheid, een ontevredenheid, een beschuldiging (o.a omdat je snoept) een emotioneel innerlijk gevecht, waarbij jij jezelf o.a chocolade wil ontzeggen! De oorzaak van de puistjes is psychologisch en wordt gemakkelijker naar boven gehaald door het eten van chocolade, maar neemt men deze aversie , de innerlijke strijd, de koppigheid tegen het welzijn van het eigen IK weg, dan zal men geen pukkels meer zien, zelfs als men veel meer chocolade dan voorheen zou eten. Vecht niet nog een keer tegen jezelf door jezelf de chocolade te weigeren, maar los de basis-oorzaken op, stel je open in ontvankelijkheid, in liefde tot jezelf, zonder weerstand… zoals de chocolade zegt en de chocolade sfeer zal je een perzikenhuid geven.

De signalenboeken

Haar vele signalenboeken mogen alsook niet ontbreken in ieders boekenkast. Terug een reeks prachtige naslagwerken die tal van dag-dagelijks situaties beschrijven en wat de betekenis daarachter is.

Een auto-ongeluk, het verlies van je autosleutels, je tong verbranden, een virus in je computer, je teen stoten, een wespensteek krijgen, de inkt van uw vulpen loopt uit… Tal van situaties beschreven.

Het meest frappante wat ik tegen kwam in het doorbladeren van het boek en ik me als ergste situatie in het leven kan voorstellen, is het verliezen van een kind. Zelfs bij het lezen van de tekst onder deze titel gaan spontaan tranen rollen. Het is vreselijk voor ieders moeder en vader hart (en uiteraard de hele familie) en ik denk dat vele ouders die hier door moeten, steun kunnen halen uit de mooie woorden van Christiane. Ik doe me de moeite om dit ook even voor jullie uit te schrijven.

Je verliest een kind en het doet je enorm veel verdriet

Een verdrietige omstandigheid is het GEVOLG van een verdriet dat reeds voorheen in jou aanwezig was. Hier gaat het om een soort van toestand die te maken heeft met een sfeer van doodsheid en verdriet die in jou aanwezig was, reeds VOOR het verlies van het kind, waardoor je zulk een verdrietige situatie naar je toehaalt. De oorzaak van de dood van een kind ligt nooit bij een ander, ligt nooit bij de ouders… Onbewust kiest elke Levende Zelf Kern van een mens voor het tijdstip van zijn ‘doodgaan’… (ook al hoeft dit niet! Lees hierover meer in Nieuwe Dagen) wanneer het niet in dit leven, op deze wijze, verder aan zijn evolutie wil werken. Wij respecteren dit heengaan en laten het wezen los. Uiteraard ligt hier een heel moeilijke en zware opdracht, die echter dient aanschouwd te worden als een unieke kans om het leven anders te gaan bezien, om het roer om te gooien, zodat je tenslotte zal zeggen: het is ‘dankzij’ de ervaring dat dit wezentje wou heengaan, dat wij de noodzakelijke stap naar Leven hebben gezet. Deze ervaring hoeft helemaal niet, maar jij, als ouder, hebt deze onbewust opgeroepen omdat jouw levende zelf-kern dit de beste manier achtte om jou meer in Leven te brengen, om jou voorgoed te laten breken met dood en verdriet, met wazige afwezigheid en halfzeven… Laat het goed tot je doordringen dat elk wezen ‘vrij’ is en dient vrijgelaten te worden in zijn evolutie. Ook al kiest iemand ervoor om heen te gaan. Hier geeft het leven jou een duidelijk signaal: KOM NU ALS IK bij JEZELF… LAAT LOS… Kom in het werkelijke leven … WORD JEZELF! Het wezen dat is heengegaan zal zijn weg gegarandeerd wel zelf verder vinden; hoe meer en eerder je loslaat, hoe beter! Beschouw het niet als JOUW kind, hoe moeilijk ook, maar als een kind van HET LEVEN dat zijn weg naar leven op zijn of haar manier wel zal maken/vinden! Respecteer haar/zijn keuze! En de bedoeling dat jullie bij mekaar terecht gekomen zijn, en dat jij het kind hebt afgestaan aan andere sferen, de boodschap van zowel de Zelf-Kern van het Kind als van jouw levende Zelf-Kern is duidelijk: laat los, laat gaan… en kom nu ZELF in leven. Hiermee dien jij het Leven, het kind en jezelf.

Signalenboek 2

In het boek van Christiane Beerlandt (Signalenboek 2) wordt verder nog de sfeer beschreven zoals deze in jou heerste alvorens jij het verdriet van het verlies meemaakte en die jij nu dient te lossen wil je een gelukkig mens worden en nooit nog dergelijke situaties naar je toehalen.

christiane beerlandt

 

Hier kan je alle boeken van Christiane Beerlandt aankopen via Bol.com aan de beste voorwaarden, waarbij je deze dan ook morgen in huis kan hebben. Je kan deze dan aan Bol.com online betalen of je betaalt binnen de 14 dagen na aankoop. Niet tevreden (maar dat betwijfel ik) :-), geld terug. Bereid alvast hier uw boekenkast uit met deze uiterst interessante boeken die je een heel leven lang herhaaldelijk uit uw kast zult nemen om inzicht na inzicht op te doen. 

 

 

 

 

Christiane is intussen overleden. Wij wensen de familie en echtgenoot veel sterkte bij dit ongelofelijk gemis!!

Voor een artikel op HLN over haar overlijden klik hier: Christiane Beerlandt overleden op 60 jarige leeftijd

Bekijk ook dit: Niets gebeurt zomaar

De website van Christiane Beerlandt: Persoonlijke website van Christiane Beerlandt

Bekijk zeker ook eens dit filmpje: een interview van Lilian Ferru Productions met Christiane Beerlandt.