Dalai Lama

Dalai Lama

Volgens de Dalai Lama zijn we in ons leven allemaal op zoek naar geluk. Daar is ons ganse bestaan op gebaseerd. We hebben allemaal een level van gelukkig zijn, een bepaald niveau. Dit is voor iedereen verschillend.

 
Door een positieve situatie kan dat niveau even naar omhoog gaan voor een paar dagen, en door een negatieve situatie kan dit even zakken voor een paar dagen, maar uiteindelijke keren we allemaal terug naar dat bepaald niveau.
 
In de hele levensloop is het dus de bedoeling het geluksniveau te verhogen.
 
De secret daarvoor is volgens de Dalai Lama om liefdevol en vriendelijk te zijn en mededogen te hebben met een ander. Dan wordt ons leven zinvol en vrediger – gelukkiger. Het doel van ons leven moet positief zijn. We zijn niet geboren om problemen te veroorzaken, anderen kwaad te doen. 
 
Mededogen is niet hetzelfde als medelijden: mededogen gaat erover aan de ander te laten weten: Ik begrijp je en ik voel met je mee. Waar medelijden de ander ‘klein’ kan maken. Er zit iets neerbuigends in medelijden. Waar mededogen veel meer uit gaat van gelijkwaardigheid.
 
Verder mogen we er niet van uitgaan dat menselijk gedrag in wezen egoïstisch is, dat we eigenlijk allemaal voor ons eigen hachje zorgen. Dit zit namelijk diep verankerd in het westerse denken. Het denkbeeld dat we niet alleen van nature zelfzuchtig zijn, maar ook dat agressie en vijandigheid deel uitmaken van het wezen van de mens heeft onze cultuur eeuwenlang beheerst.
 
Het is wetenschappelijk gezien niet juist te beweren dat we een aangeboren neiging hebben om oorlog te voeren of ons gewelddadig te gedragen. Dat gedrag is niet genetisch geprogrammeerd in de menselijke natuur.
 
De meeste onderzoekers die zich in de praktijk bezighouden met het wezen van de menselijke natuur, zijn nu van mening dat we ons in feite kunnen ontwikkelen tot zachtmoedige, zorgzame mensen of gewelddadige, agressieve mensen; welke neiging de overhand krijgt, is grotendeels een kwestie van training.
De Dalai Lama houdt vast aan 1 simpele waarheid: geluk is de zin van het leven.
Het kiezen voor geluk als een gerechtvaardigd doel en de bewuste beslissing op een systematische manier geluk te zoeken, kan de rest van je leven ingrijpend veranderen.
Ook anderen helpen zorgt voor geluk bij jezelf. En als je niemand anders helpt, doe ze dan tenminste ook geen kwaad.
Ga tijdens het leven steeds op zoek naar datgene wat je gelukkig maakt. Stel jezelf geregeld de vraag: maakt dit me gelukkig? Vergroot de zaken die je gelukkig maken en verklein de zaken die je ongelukkig maken. Zo kan je ook het geluksniveau verhogen.
Wist je dat je je geluk kan verhogen simpelweg door het ondergaan van een aangename, goed gegeven, ontspannende massage. Via massage komt er endorfine, serotonine en oxytocine vrij in de hersenen. Allemaal stoffen die ontspanning in het lichaam brengen… Waar wacht je op? 😉